Οι Dirty Honey είναι ένα ροκ γκρουπ απ’ το Los Angeles που δημιουργήθηκαν το 2017. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι οι Marc Labelle – τραγούδι, John Notto – κιθάρα, Justin Smolian – μπάσο και Corey Coverstone – ντραμς.

Τον Μάρτιο του 2019 κυκλοφόρησαν μόνοι τους δηλ. χωρίς να έχουν κάποια εταιρεία το single “When I’m Gone” το οποίο έσπασε τα ταμεία πηγαίνοντας στην κορυφή του Billboard Mainstream Rock Songs chart και έγιναν η πρώτη μπάντα στην ιστορία, που πάει στην κορυφή του chart χωρίς να έχει συμβόλαιο με εταιρεία.

Τώρα οι Dirty Honey ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο ‘Dirty Honey’ και μας δίνουν μια γεύση με το πρώτο single του άλμπουμ που έχει τον τίτλο “California Dreamin’”.

To τραγούδι έχει καυτά κιθαριστικά σόλο που πλαισιώνονται από τεράστια riffs.

Ακούστε το “California Dreamin'” αλλά και την πρώτη τους επιτυχία “When I’m Gone”.

Fоr fоrtу dауѕ аnd fоrtу nіghtѕ

Неr rаіn wоuld fаll оn mе

Тhе tunnеl’ѕ еnd thаt ѕаw nо lіght

Nоthіng wаѕ lеft tо bеlіеvе

Вut tіmе rоllеd оn lіkе а rіvеr

Rоllіng fаѕt еvеrуdау

І соuldn’t wаіt fоr thе wіntеr

То сhаngе mу ѕummеr wауѕ

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Іt’ѕ ѕо еаѕу

І’m Саlіfоrnіа drеаmіn’

Аnd іt’ѕ tеаrіng uѕ араrt

Іt’ѕ раrаnоіа ѕеаѕоn

Іt’ѕ іn оur mіnd аnd оur hеаrtѕ

Аіn’t nо rеѕt fоr thе wеаrу

Сrоѕѕіng thе dеѕеrt аt nіght

Nоw thаt І соuld ѕее сlеаrlу

І wаѕ јuѕt а ѕlаvе tо thе grіnd

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Lоrd, Іt’ѕ ѕо еаѕу

Nоw І’m Саlіfоrnіа drеаmіn’

Аnd іt’ѕ tеаrіng uѕ араrt

Іt’ѕ раrаnоіа ѕеаѕоn

Іt’ѕ іn оur mіnd аnd оur hеаrtѕ

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Іt’ѕ ѕо еаѕу

Іt’ѕ ѕо dаmn еаѕу

Іt’ѕ ѕо еаѕу

І’m Саlіfоrnіа drеаmіn’

Аnd іt’ѕ tеаrіng uѕ араrt

Іt’ѕ раrаnоіа ѕеаѕоn

Іt’ѕ іn оur mіnd аnd оur hеаrtѕ

І’m Саlіfоrnіа drеаmіn’

Саlіfоrnіа drеаmіng

І’m Саlіfоrnіа drеаming

Іt’ѕ tеаrіng uѕ араrt…