Πολλοί καλιτέχνες έκαναν επιτυχία, μετά εξαφανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά ξαναγύρισαν και έκαναν πάλι επιτυχία. To Playlist αυτό έχει τα τραγούδια με τα οποία γνωστοί καλλιτέχνες του παρελθόντος ξαναγύρισαν στις επιτυχίες.