Το «αφεντικό» είναι εδώ και ετοιμάζει το 20ο του άλμπουμ για τον Οκτώβριο του 2020. Ο Bruce Springsteen με τους παλιόφιλους της E-Street Band μας επιτρέπουν μια μικρή κλεφτή ματιά με το νέο του τραγούδι “Letter To You”.

’Neath a crowd of mongrel trees

I pulled that bothersome thread

Got down on my knees

Grabbed my pen and bowed my head

Tried to summon all that my heart finds true

And send it in my letter to you

Things I found out through hard times and good

I wrote ’em all out in ink and blood

Dug deep in my soul and signed my name true

And sent it in my letter to you

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I’ve found true

And I sent it in my letter to you

I took all the sunshine and rain

All my happiness and all my pain

The dark evening stars

And the morning sky of blue

And I sent it in my letter to you

And I sent it in my letter to you

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things that I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I sent it in my letter to you