Στις 8 Σεπτεμβρίου 1973 ο Marvin Gaye  πήγε για δύο εβδομάδες στο No.1 του αμερικάνικου singles chart και για οκτώ εβδομάδες το Billboard Soul Singles με το κομμάτι “Let’s Get It On”, που ήταν το δεύτερο No.1 του καλλιτέχνη στην Αμερική. Έγινε το πλέον επιτυχημένο τραγούδι της Motown μέχρι εκείνη την στιγμή και το δεύτερο πιό επιτυχημένο τραγούδι του 1973.

I’ve been really tryin’, baby
Tryin’ to hold back this feeling for so long
And if you feel like I feel, baby
Then, c’mon, oh, c’mon

Let’s get it on
Ah, baby, let’s get it on
Let’s love, baby
Let’s get it on, sugar
Let’s get it on

We’re all sensitive people
With so much to give
Understand me, sugar
Since we’ve got to be here
Let’s live
I love you

There’s nothing wrong with me
Loving you, baby no no
And giving yourself to me can never be wrong
If the love is true, oh baby

Ooh don’t you know how sweet and wonderful life can be ooh
I’m asking you baby to get it on with me ooh ooh
I ain’t gonna worry
I ain’t gonna push, won’t push you baby
So c’mon, c’mon, c’mon, c’mon, c’mon, baby
Stop beatin’ ’round the bush, hey

Let’s get it on
Let’s get it on
You know what I’m talkin’ ’bout
C’mon, baby
Let your love come out
If you believe in love
Let’s get it on
Let’s get it on, baby
This minute, oh yeah
Let’s get it on
Please, please get it on

I know and you know what I’ve been dreaming of, don’t you baby?
My whole body makes that feelin’ of love, I’m happy
I ain’t gonna worry, no I ain’t gonna push
I won’t push you baby, woo

C’mon, c’mon, c’mon, c’mon, c’mon, darlin’
Stop beatin’ ’round the bush
Oh, gonna get it on
Threatenin’ you, baby
I wanna get it on
You don’t have to worry that it’s wrong
If the spirit moves ya
Let me groove ya good
Let your love come down
Oh, get it on

C’mon, baby
Do you know the meaning?
I’ve been sanctified
Girl, you give me good feeling
I’ve been sanctified

Oh dear I, baby
Nothing wrong with love
If you want to love me just let your self go
Oh baby, let’s get it on