Στις 28 Ιουλίου 1966 ο Chris Farlowe και οι Thunderbirds ανέβηκαν στο No.1 του βρετανικού singles chart με την σύνθεση των Mick Jagger και Keith Richards το τραγούδι “Out Of Time”.Το κομμάτι είχε ήδη κυκλοφορήσει στο άλμπουμ των Rolling Stones Aftermath.

You don’t know what’s going on
You’ve been away for far too long
You can’t come back and think you are still mine
You’re out of touch, my baby
My poor discarded baby
I said, baby, baby, baby, you’re out of time

Well, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
You are all left out
Out of there without a doubt
‘Cause baby, baby, baby, you’re out of time

The girl who wants to run away, discovers that she’s had her day
It’s no good thinking that you are still mine
You’re out of touch, my baby, my poor unfaithful baby
I said baby, baby, baby you’re out of time

Well, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
Yes you are all left out
Out of there without a doubt
‘Cause baby, baby, baby, you’re out of time

You thought you were a clever girl giving up your social whirl
But you can’t come back and be the first in line, oh no
You’re obsolete, my baby, my poor old fashioned baby
I said baby, baby, baby you’re out of time

Well, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
Yes, you are all left out
Out of there without a doubt
‘Cause baby, baby, baby, you’re out of time
Sing your song

Baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
Baby, baby, baby, you’re out of time

You don’t know what’s going on
You’ve been away for far too long
But you can’t come back and think you are still mine
You’re out of touch, my baby
My poor discarded baby
I said, baby, baby, baby, you’re out of time

Well, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
Yes you are all left out
Yes you are, I said you’re
Left out of there without a doubt
‘Cause baby, baby, baby, you’re out of time

Alright
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time
I said, baby, baby, baby, you’re out of time