Το Νο.1 τραγούδι στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 14 Μαΐου 1991 ήταν το Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) με την Cher. To τραγούδι ήταν δημιουργία του Rudy Clark και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1963 με την Mary Clayton η οποία ήταν μέλος των Raelettes ενώ η επόμενη που το ερμήνευσε ήταν η Ramona King, αλλά επιτυχία έγινε απ΄ την Betty Everett που το κυκλοφόρησε το 1964  και πήγε στο Νο.6 στις ΗΠΑ,

Η Cher το ερμήνευσε το 1990 για την ταινία Mermaids και στις ΗΠΑ πήγε μέχρι το Νο. 33 αλλά στην Βρετανία έφτασε μέχρι την κορυφή.

Does he love me, I want to know
How can I tell if he loves me so

(is it in his eyes) Oh no, you’ll be deceived
(is it in his eyes) Oh no, he’ll make believe
If you want to know if he loves you so
It’s in his kiss (that’s where it is, oh yeah)

(or is it in his face) Oh no, it’s just his charm
(in his one embrace) Oh no, that’s just his arm
If you want to know if he loves you so
It’s in his kiss (that’s where it is)
Oh oh, it’s in his kiss (that’s where it is)

Oh oh oh, kiss him and squeeze him tight
And find out what you want to know
If it’s love, if it really is
It’s there in his kiss

(how ’bout the way he acts) Oh no, that’s not the way
And you’re not listenin’ to all I say
If you want to know if he loves you so
It’s in his kiss (that’s where it is)
Oh yeah, it’s in his kiss (that’s where it is)

Whoa oh oh, kiss him and squeeze him tight
And find out what you want to know
If it’s love, if it really is
It’s there in his kiss

(how ’bout the way he acts) Oh no, that’s not the way
And you’re not listenin’ to all I say
If you want to know if he loves you so
It’s in his kiss (that’s where it is)
Oh yeah, it’s in his kiss (that’s where it is)
Oh oh, it’s in his kiss (that’s where it is)