Οι Beatles έκαναν το 10o συνεχόμενο Νο.1 στις 23 Ιουνίου 1966 με το τραγούδι ‘Paperback Writer’. Υπάρχει ενισχυμένο μπάσο σ’ όλο το τραγούδι κάτι που έγινε κατόπιν απαίτησης του John Lennon. Επίσης ακούγεται πιο δυνατά λόγω καινούργιων μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο mastering.

Το τραγούδι το έγραψε ο Paul McCartney και είναι ένα είδος αφιερώματος σε πολλούς συγγραφείς.

Είναι το πρώτο τραγούδι των Beatles που γίνεται Νο. 1 και δεν μιλάει για αγάπη.

Writers: John Lennon. Paul McCartney

Paperback writer, paperback writer.
Dear Sir or Madam, will you read my book?
It took me years to write, will you take a look?
It’s based on a novel by a man named Lear,
And I need a job,
So I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

It’s a dirty story of a dirty man,
And his clinging wife doesn’t understand.
His son is working for the Daily Mail
It’s a steady job,
But he wants to be a paperback writer,
Paperback writer.
Paperback writer, paperback writer.

It’s a thousand pages, give or take a few.
I’ll be writing more in a week or two.
I could make it longer if you like the style.
I can change it ’round,
And I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

If you really like it you can have the rights.
It could make a million for you overnight.
If you must return it you can send it here,
But I need a break,
And I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

Paperback writer, paperback writer.
Paperback writer, paperback writer.
Paperback writer, paperback writer.
Paperback writer, paperback writer.
Paperback writer…