Πολλοί καλιτέχνες έκαναν επιτυχία, μετά εξαφανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαναγύρισαν και ξαναέκαναν επιτυχία.  Τα τραγούδια με τα οποία ξαναγύρισαν στις επιτυχίες είναι αυτά της playlist.